Obchody 60-lecia Kliniki

logo

 

 

Szanowni Państwo,

 

W 2013 roku I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Założycielem i pierwszym kierownikiem naszego ośrodka był prof. Zdzisław Askanas. Niezaprzeczalnym dziedzictwem prof. Zdzisława Askanasa jest zainicjowana w 1953 roku i rozwijana do dziś Warszawska Akademicka Szkoła Kardiologiczna, z której wywodzi się wielu kierowników klinik, samodzielnych pracowników naukowych i znakomitych klinicystów.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste obchody 60-lecia naszej Kliniki, które odbędą się w dniach 17-18 stycznia. Poniżej załączamy ramowy plan uroczystości.

 

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 Askanas

Drzewo uczniów prof. Askanasa

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

Ramowy plan obchodów

60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Miejsce i data:

 

Warszawa, 17-18 stycznia 2013 roku

 

 

Program:

 

Czwartek, 17.01.2013

·         12.00 - złożenie kwiatów na grobie prof. Zdzisława Askanasaz okazji 60-lecia powołania IV Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie; spotkanie Askanasowcówna Warszawskich Powązkach – przy grobie Pana Profesora, spotkanie przy bocznym wejściu na cmentarz, na pętli autobusowej o 11.45

·         14.30 - Złożenie kwiatów na grobach profesorów: Leszka Ceremużyńskiego, Tadeusza Kraski i Jerzego Kucha – cmentarz parafialny w Pyrach. Spotkanie uczestników przy wejściu na cmentarz o godz. 14.15

·         17.00 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Tadeuszowi Krasce – Prorektorowi Uczelni, Kierownikowi Kliniki Kardiologii w latach 1974-1998 na terenie Kliniki; odsłonięcia dokona wnuk Profesora – Paweł Kraska, w obecności władz Uczelni i pracowników Kliniki

Piątek, 18.01.2013

·         11.00 - Uroczysta sesja z okazji 60-lecia Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej – Audytorium w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)

o   11.00 – 11.10 Otwarcie uroczystości – prof. Grzegorz Opolski

o   11.10 – 11.20 Przemówienie JM Rektora prof. Marka Krawczyka

o   11.20 – 11.25 Przemówienie Dziekana I WL WUM prof. Mirosława Wielgosia

o   11.25 – 11.30 Przemówienie Prezesa PTK prof. Janiny Stępińskiej

o   11.30 – 11.35 Przemówienie Wiceministra Zdrowia dr med. Krzysztofa Chlebusa

o   11.35 – 12.00 Wykład okolicznościowy: „Czym zajmowała się Warszawska Akademicka Szkoła Kardiologiczna 60 lat temu, a czym zajmujemy się dzisiaj ?” – prof. Grzegorz Opolski

o   12.00 – 12.20 Wykład okolicznościowy: „Profesor Askanas, jakiego pamiętam” - dr med. Katarzyna Tymińska-Sędek, prof. Stanisław Rudnicki, prof. Zygmunt Sadowski

o   12.20 – 12.40 Wykład okolicznościowy: „Warszawska Akademicka Szkoła Kardiologiczna – zarys działalności ośrodków kardiologicznych kierowanych aktualnie przez Askanasowców” – prof. Krzysztof J. Filipiak

o   12.40 – 13.00 Głosy w dyskusji, krótkie wystąpienia

·         13.00 – 13.15 Wręczenie odznaczeń i nagród okolicznościowych, dyplomów gratulacyjnych dla zaproszonych Gości

·         13.15– 13.30  Odczytanie listów gratulacyjnych

·         13.30 Wspólne zdjęcie uczestników sesji

·         13.30 Dokonanie wpisów okolicznościowych w Pamiątkowej Księdze 60-lecia

·         14.00 Kawa, herbata w przedsionku Audytorium Centrum Dydaktycznego WUM

·         14.30 Przejście do Kliniki Kardiologii w gmachu CSK WUM – zwiedzanie Kliniki,

·         18.00 Spotkanie integracyjne pracowników Kliniki i zaproszonych Gości

Komitet Honorowy:

 

Współpracownicy prof. Zdzisława Askanasa oraz samodzielni pracownicy naukowi wywodzący się ze Szkoły Profesora Askanasa- w kolejności alfabetycznej:

dr med. Aleksander Askanas

dr hab. med. Bronisław Bednarz

dr hab. med. Wojciech Braksator

dr hab. med. Grażyna Broda

st. technik Arkadiusz Brodowski

prof. dr hab. med. Andrzej Budaj

dr Stefan Czarniak

dr hab. med. Rafał Dąbrowski

prof. dr hab. med. Mirosław Dłużniewski

dr med. Jadwiga Fijołek-Barylak

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak

st. technik Wanda Goszczyńska

dr hab. med. Marcin Grabowski

dr med. Wacława Grudzińska

dr hab. med. Jacek Imiela

dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

dr Elżbieta Kapuścińska

prof. dr hab. med. Marek Kochmański

prof. dr hab. med. Jerzy Korewicki

mgr Stanisław Kosacki

mgr Inalda Kosińska

dr hab. med. Dariusz Kosior

dr med. Zyta Kraszewska

Wanda Krzymowska

dr hab. med. Marek Kuch

prof. dr hab. med. Piotr Kułakowski

dr hab. med. Przemysław Leszek

dr hab. med. Wojciech Łada

dr med. Elżbieta Łukasik

dr hab. med. Artur Mamcarz

dr med. Wanda Mikołajczyk

st. technik Krystyna Niczypor

st. technik Stefan Olempski

prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski - PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski

dr Anna Pawińska

dr med. Marian Pieniak

mgr Maciej Popiel

dr hab. med. Mariusz Pytkowski

dr med. Antoni Radecki

prof. dr hab. med. Stanisław Rudnicki

prof. dr hab. med. Stefan Rywik

prof. dr hab. med. Zygmunt Sadowski

dr Urszula Seremak-Dobrolubow

dr med. Cecylia Słucka

dr hab. med. Maciej Sterliński

dr med. Bogdan Szczypiorowski

prof. dr hab. med. Hanna Szwed

prof. dr hab. Jan Tylka

dr med. Katarzyna Tymińska-Sędek

prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon

prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński

 

Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak – PRZEWODNICZĄCY

dr hab. med. Marcin Grabowski – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

dr med. Agnieszka Serafin – SEKRETARZ

lek. Michalina Galas

lek. Marcin Michalak

lek. Łukasz Kołtowski

lek. Eliza Kozyra-Pydyś

lek. Maciej Pawlak

lek. Wojciech Szychta

lek. Anna Ścibisz

 

Ramowy plan obchodów