Kontakt

I Katedra i Klinika  Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Tel.: ++48 22 599-19-58
Fax: ++48 22 599-19-57

E mail: cardiology@wum.edu.pl

LINK DO MAPY