Pracownicy

Skład osobowy Kliniki w 2015 r.:

Pracownicy WUM:

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Zastępca Kierownika KlinikiProf. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak 

Samodzielni Pracownicy Naukowi: Dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Zenon Huczek, dr hab. n. med. Filip M. Szymański

Adiunkci i Asystenci: Dr n. med. Paweł Balsam,  dr n. med. Renata Główczyńska, dr n. med.  Janusz Kochanowski,  dr n. med. Janusz Kochman, dr n. med. Edward Koźluk, dr n. med. Piotr Lodziński, dr n. med.  Michał Marchel, dr n. med. Tomasz Mazurek, dr n. med.  Radosław Piątkowski, dr n. med.  Arkadiusz  Pietrasik, dr n. med.  Adam Rdzanek, dr n. med.  Piotr  Ścisło, dr n. med. Roman Steckiewicz, dr n. med.  Przemysław  Stolarz

Pracownicy SP CSK:

Dr n. med. Anna M. Budaj, dr n. med. Agnieszka  Kołodzińska, dr n. med. Łukasz Kołtowski, dr n. med.  Robert Kowalik, dr n. med. Jolanta Stanisławska, dr n. med. Marta E. Starczewska, dr n. med. Katarzyna Tymińska-Sędek, dr n. med.  Joanna  Wilczyńska, dr n. med.  Rajmund Zaczek,  dr n. med.  Maria  Zawadzka-Byśko, lek. Grzegorz Karpiński, lek. Marcin Krakowian, lek. Gabriela Parol,  lek. Violetta  Stępień-Adamczewska, lek. Eulalia Welk, lek. Andrzej  Zieliński.

Pielęgniarki Oddziałowe:

Mirosława Janikowska (OKI), Małgorzata Skowrońska (OITK), Hanna Szymanowska (OKO).

  

            

Ryc. Zespół Katedry i Kliniki Kardiologii z kierownikiem jednostki (trzeci od lewej)

 


Ryc. Zespół lekarski

(od lewej) Prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak, prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Opolski (Kierownik Kliniki), dr n. med. Katarzyna Tymińska-Sędek,  dr hab. n. med. Marcin Grabowski, lek. Michalina Galas,  dr n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr n. med. Joanna Wilczyńska-Burlikowska, dr hab. n. med. Janusz Kochman, lek. Andrzej Zieliński, lek. Monika Budnik, dr n. med. Maria Zawadzka-Byśko,  dr n. med. Marian Pieniak,  dr n. med. Jolanta Stanisławska-Nielepkiewicz, dr n. med. Robert Kowalik,  dr n. med. Łukasz Kołtowski, dr n. med. Andrzej Cacko, dr hab. n. med.  Filip Szymański, dr n. med. Marcin Michalak,  lek. Mariusz Tomaniak,  dr n. med. Arkadiusz Pietrasik, dr n. med.  Janusz Kochanowski,  lek. Michał Peller, dr n. med. Dariusz Górko, lek. Łukasz Januszkiewicz, dr n. med. Edward Koźluk, lek. Violetta Stępień-Adamczewska, dr n. med. Piotr Lodziński, dr n. med. Radosław Piątkowski, dr n. med. Paweł Balsam, dr n. med. Michał Marchel, lek. Grzegorz Karpiński, lek. Anna Fojt, lek. Michał Kowara, lek. Marcin Krakowian, dr n. med. Rajmund Zaczek, lek. Eulalia Welk

 


Ryc. Zespół pielęgniarski

 (na ławce od lewej) Halina Szymanowska, Małgorzata Skowrońska, Mirosława Janikowska (piel. oddziałowe), pielęgniarki: Danuta Wyczółkowska- Frątczak, Krystyna Damięcka, Anna Kreps, Ewa Sabadyń, Renata Ornat, Barbara Moch, Małgorzata Kurmanowska, Barbara Kublicka, Agnieszka Kacperska, Alina Morawska, Bożena Iruszkowska, Magdalena Bojanowska, Agata Ponichtera, tech. Arkadiusz Brodowski, tech. Mariola Laskowska, pielęgniarki: Renata Uchaniuk, Joanna Wolniewicz, Ewa Kuć, Krystyna Szymańska, Elżbieta Świętoń, Robert Lewandowski, Karolina Jakubowska, Inga Iwasiuk, Agnieszka Serafin, Dorota Dużyńska, Iwona Wyszomirska, tech. Elżbieta Szczerek, sekr. Izabela Bobilewicz, piel. Dorota Firlej